1910878
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1153
1092
2245
1895653
49826
79858
1910878

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 28/11/2022 เวลา 16:31 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน 17 ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี นายจ้างเลิกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน ลูกจ้างเรียกร้องค่าจ้างจนกว่าจะครบสัญญาจ้าง และค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิดังกล่าวหรือไม่ ?

Post on 29 พฤศจิกายน 2564
by Nakhonphanom

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 17

ลูกจ้างทำสัญญาจ้าง 1 ปีกับนายจ้าง และมีเงื่อนไขต้องผ่านการทดลองงาน 90 วัน เมื่อทำงานไปได้ระยะหนึ่ง นายจ้างก็ได้เลิกจ้างลูกจ้าง เนื่องจากลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ทำให้ไม่ผ่านการทดลองงาน ลูกจ้างจึงเรียกร้องค่าจ้างจนกว่าจะครบสัญญาจ้าง และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างจากนายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับข้อเรียกร้องดังกล่าวหรือไม่ ?

⚖ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 593/2563


สัญญาจ้างระหว่างลูกจ้างและนายจ้างมีกำหนดระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน อันเป็นข้อกำหนดที่เกิดจากความสมัครใจระหว่างลูกจ้าง และนายจ้าง ถึงจะมีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอนแล้ว 1 ปี ก็ไม่ทำให้ข้อตกลงเรื่องระยะเวลาทดลองงานสิ้นผลไป การทดลองงานก็เพื่อคัดหาลูกจ้างที่เหมาะสมแก่งานของนายจ้าง หากผลการทดลองงานเป็นที่พอใจ นายจ้างก็จะให้ลูกจ้างทำงานต่อไป หากไม่เป็นที่พอใจนายจ้างอาจเลิกจ้างลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างทดลองงานนั้นได้ ซึ่งตามสัญญาจ้างก็กำหนดให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้หากไม่ผ่านทดลองงาน ประกอบกับไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้ว่าในการประเมินผลการทำงานของลูกจ้างผู้ซึ่งเป็นผู้ทดลองงานจะต้องปรากฏว่า ลูกจ้างต้องปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน หรือฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีร้ายแรงก่อน นายจ้างจึงจะมีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระยะเวลาทดลองงานลูกจ้างไม่ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มิได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขาดความเอาใจใส่ ไม่รับผิดชอบต่องาน ทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและฝ่าฝืนข้อบังคับฯ จนทำให้นายจ้างเห็นว่าลูกจ้างไม่มีความเหมาะสมที่จะทำงานกับนายจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุไม่ผ่านทดลองงาน การเลิกจ้างดังกล่าวเป็นเรื่องปกติในการบริหารงานบุคคลที่นายจ้างย่อมมีสิทธิคัดสรรแรงงานที่มีคุณภาพที่สุดแก่กิจการที่นายจ้างมีอำนาจกระทำได้โดยชอบ โดยไม่จำต้องรอจนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างจนกว่าจะครบสัญญาจ้างและค่าเสียหายจากนายจ้าง