1109132
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
841
1609
5996
1092752
25942
45545
1109132

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 19/01/2022 เวลา 13:57 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน 23 ลูกจ้างยื่นใบลาออกล่วงหน้า นายจ้างยุบหน่วยงานที่ลูกจ้างเคยทำอยู่ในวันที่ลูกจ้างพ้นสภาพฯ ถือเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ ?

Post on 10 มกราคม 2565
by Nakhonphanom

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 23

ลูกจ้างยื่นใบลาออกให้แก่นายจ้างล่วงหน้า มีผลพ้นสภาพการเป็นพนักงานของนายจ้างในวันที่ 1 ธันวาคม เมื่อถึงวันดังกล่าว นายจ้างได้ทำการยุบหน่วยงานที่ลูกจ้างเคยทำอยู่ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่ลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน สิ่งที่นายจ้างกระทำนั้นถือเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ ?

⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4758/2556

การที่นายจ้างยุบหน่วยงานที่ลูกจ้างทำงานอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ลูกจ้างได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงานย่อมไม่ใช่กรณีที่นายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงาน แต่เป็นเรื่องที่ลูกจ้างไม่ทำงานให้นายจ้างอีกต่อไปเพราะไปทำงานที่อื่นเอง นอกจากนี้เมื่อลูกจ้างยื่นหนังสือลาออกต่อนายจ้างในวันที่ 10 พฤศจิกายน ให้มีผลพ้นสภาพการเป็นพนักงานของนายจ้างในวันที่ 1 ธันวาคม อันเป็นการแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง การแสดงเจตนาเลิกสัญญาของลูกจ้างมีผลตามกฎหมายแล้วนับแต่วันยื่นหนังสือลาออกต่อนายจ้างและจะถอนไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 386 วรรคสอง ส่วนการอนุมัติลาออกเป็นขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติภายในของนายจ้างไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนาเลิกสัญญาของลูกจ้าง สัญญาจ้างแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างจึงสิ้นสุดลงวันที่ 1 ธันวาคม ตามหนังสือลาออกของลูกจ้าง ไม่ใช่กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแต่อย่างใด นายจ้างจึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง