1041760
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
156
1282
8628
1023124
4115
42648
1041760

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 04/12/2021 เวลา 02:25 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน 16 ลูกจ้างนัดหยุดงาน และบุกรุกพื้นที่ของบริษัท สิ่งลูกจ้างกระทำอยู่นั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ?

Post on 22 พฤศจิกายน 2564
by Nakhonphanom

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 16
ลูกจ้างนัดหยุดงาน และบุกรุกเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของบริษัทนายจ้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต และได้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างดำเนินการตามข้อเรียกร้องอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายวัน โดยที่บริษัทของนายจ้างยังคงดำเนินงานอยู่ สิ่งลูกจ้างกระทำอยู่นั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ?
 
⚖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8986 - 8997/2561
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 “การนัดหยุดงาน หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน” แสดงว่าการนัดหยุดงานเป็นวิธีการของฝ่ายลูกจ้างที่ได้กระทำเพื่อบังคับฝ่ายนายจ้างให้ยอมรับตามข้อเรียกร้องของตนในการเจรจาต่อรองโดยวิธีการร่วมกันไม่ทำงานให้แก่นายจ้างพร้อมกันเท่านั้น แต่การกระทำอย่างอื่น เช่นการปิดกั้น หรือการชุมนุมโดยละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั้น ย่อมมิใช่การนัดหยุดงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของการนัดหยุดงานแต่อย่างใด และเมื่อมิใช่การนัดหยุดงานและไม่มีกฎหมายระบุให้กระทำได้โดยไม่ต้องรับผิด ดังเช่นที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 99 แล้ว ผู้กระทำย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ลูกจ้างและพวกรวม 123 คน เข้าไปชุมนุมในบริเวณพื้นที่ของบริษัทนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการใช้กำลังฝ่าฝืนดึงดันเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมโดยไม่ฟังการห้ามปรามของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท มีการนำเต็นท์ขนาดใหญ่ เครื่องขยายเสียงและสุขาเคลื่อนที่ นำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าไปจอด ใช้เครื่องขยายเสียงรบกวนการทำงานที่ไม่ได้หยุดงาน ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันถือว่าลูกจ้างกับพวกร่วมกันชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 99 (4) ลูกจ้างจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อการชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ถือว่าลูกจ้างได้กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย