1041714
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
110
1282
8582
1023124
4069
42648
1041714

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 04/12/2021 เวลา 01:39 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กสร.เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยฯ

Post on 16 พฤศจิกายน 2564
by Nakhonphanom

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชิญชวนให้ สมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน  และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ส่งผู้แทนเพื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 คณะ ยื่นใบสมัครภายใน 3 ธันวาคม 2564

     นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยลดความเสี่ยงในการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างได้ กสร.จึงขอเชิญชวนให้ สมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ส่งผู้แทนเพื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะเปิดให้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 และลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและใบสมัครในเว็บไซต์ http://relation.labour.go.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนำแบบเสนอชื่อพร้อมใบสมัคร ยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

     อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเสนอชื่อผู้ลงคะแนนสามารถส่งแบบได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์หรือทางอีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางไปรษณีย์นำส่ง : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักแรงงานสัมพันธ์ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง กสร.จะประกาศให้ทราบต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนกลาง
สำนักแรงงานสัมพันธ์ 0 2660 2164-5