1041789
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
185
1282
8657
1023124
4144
42648
1041789

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 04/12/2021 เวลา 02:54 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน 15 ลูกจ้างกระทำผิดจริงถูกเลิกจ้าง ต้องการหนังสือรับรองการทำงาน กรณีนี้มีสิทธิได้รับหนังสือรับฯ จากนายจ้างหรือไม่ ?

Post on 15 พฤศจิกายน 2564
by Nakhonphanom

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 15
ลูกจ้างกระทำผิดจริงจึงถูกนายจ้างเลิกจ้าง แต่ลูกจ้างมีความต้องการที่จะให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการทำงานให้แก่ตน กรณีนี้ลูกจ้างที่กระทำผิด ยังมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือไม่ ?
 
⚖️ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 5085/2561
กรณีนี้ลูกจ้างมีความผิดจริง นายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่ในส่วนประเด็นใบผ่านงาน เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อการจ้างงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไหร่และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร” ดังนั้น แม้ว่าการเลิกจ้างลูกจ้างจะเป็นการเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการทำงาน (ใบผ่านงาน) ให้แก่ลูกจ้าง