1041705
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
101
1282
8573
1023124
4060
42648
1041705

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 04/12/2021 เวลา 01:34 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการใน สปก. โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Post on 04 พฤศจิกายน 2564
by Nakhonphanom

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นทางเลือกของนายจ้างในการดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการกับสถานการณ์ที่อาจทำให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการไม่สามารถดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (announce.PDF)announce.PDFประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 80 kB