1041703
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
99
1282
8571
1023124
4058
42648
1041703

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 04/12/2021 เวลา 01:32 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน 11 นายจ้างกำหนดระเบียบพักงานลูกจ้างได้ โดยพักงานจนกว่าการสอบสวนพิจารณาจะถึงที่สุด ข้อกำหนดดังกล่าวสามารถเอามาใช้กับลูกจ้างได้หรือไม่ ?

Post on 18 ตุลาคม 2564
by Nakhonphanom

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 11
นายจ้างกำหนดระเบียบให้นายจ้างสามารถพักงานลูกจ้างได้ โดยการพักงานนั้นให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาจะถึงที่สุด ข้อกำหนดดังกล่าวสามารถเอามาใช้กับลูกจ้างได้หรือไม่?
 
⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14659-14660/2557
ตามระเบียบของนายจ้างว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้นายจ้างสามารถพักงานลูกจ้างได้ โดยการพักงานนั้นให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด แต่เมื่อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 116 บัญญัติห้ามมิให้นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อำนาจนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างได้ ทั้งนี้นายจ้างจะต้องมีคำสั่งพักงานเป็นหนังสือระบุความผิดและกำหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน ดังนั้นระเบียบของนายจ้างจึงขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 116 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงบังคับได้เท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าว นายจ้างจึงไม่มีสิทธิพักงานลูกจ้างได้เกินกว่า 7 วัน และเมื่อผลการสอบสวนฟังได้ว่าลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเต็มจำนวนเท่ากับค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 117 ในระยะเวลา 7วันที่ถูกพักงาน สำหรับระยะเวลาที่นายจ้างสั่งพักงานเกินกว่า ๗ วัน โดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้น นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนแก่ลูกจ้าง