0978158
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
14
1852
9177
957583
34644
44313
978158

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 22/10/2021 เวลา 00:13 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน 10 ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงหรือไม่?

Post on 11 ตุลาคม 2564
by Nakhonphanom

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22326-22404/2555
ตามที่มาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามระเบียบแบบแผนของผู้ประกอบกิจการ โดยไม่เลือกว่าเป็นลูกจ้างโดยตรงหรือลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการ ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการได้จัดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือสัญญาจ้างแรงงาน ผู้ประกอบกิจการก็ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงาน ในลักษณะเดียวกันนั้นได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังนั้นนายจ้าง จึงต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในค่าครองชีพค่าอาหาร ค่ารถ เงินโบนัส ให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่นายจ้างได้จัดให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง