0978160
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
16
1852
9179
957583
34646
44313
978160

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 22/10/2021 เวลา 00:16 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน 7 ลูกจ้างได้รับมอบหมายส่งของแถมให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ แต่กลับสูญหายฯ ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

Post on 20 กันยายน 2564
by Nakhonphanom

ลูกจ้างได้รับมอบหมายให้ส่งของแถมเป็นโทรศัพท์มือถือให้กับลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์เพราะลูกค้าไม่สะดวกมารับของด้วยตนเอง แต่กลับเกิดเหตุโทรศัพท์สูญหายหลังฝากส่งกับไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ลูกจ้างต้องรับผิดชอบจากการที่โทรศัพท์สูญหายหรือไม่ ?

⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4812/2560
เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าทางปฏิบัติของนายจ้างมีข้อห้ามอย่างชัดเจนที่ระบุว่า ห้ามลูกจ้างส่งของแถมให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกจ้างฝากส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าของนายจ้างทางไปรษณีย์เพราะลูกค้าไม่สะดวกที่จะมารับด้วยตนเอง ลูกจ้างได้บรรจุโทรศัพท์ในกล่องไปรษณีย์ปิดผนึกแน่นหนาเช่นเดียวกับการฝากส่งพัสดุภัณฑ์ตามปกติ ทั้งยังส่งด้วยวิธีลงทะเบียนตอบรับอีกด้วยถือว่าเป็นการใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์เช่นเดียวกับวิญญูชนทั่วไปที่พึงปฏิบัติแล้ว การที่โทรศัพท์สูญหายหลังจากฝากส่งแล้วจึงอยู่เหนือความรับผิดชอบของลูกจ้างที่ต้องชดใช้ให้นายจ้าง การกระทำของลูกจ้างไม่เป็นการประมาทเลินเล่อ แม้ลูกจ้างจะทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่นายจ้าง ก็หามีผลทำให้ลูกจ้างต้องรับผิดตามหนังสือรับสถาพหนี้ดังกล่าวไม่