0488048
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
294
533
4211
475075
25881
38553
488048

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 24/09/2020 เวลา 09:49 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอเชิญ สปก. จป. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายความปลอดภัยฯ

Post on 23 กรกฎาคม 2563
by Nakhonphanom

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายลูกบทตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยกร่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (ตอบแบบสอบถาม โดยคลิกที่รูปภาพ)